Get Adobe Flash player

O firmie

Firma WERMAT powsta?a w 2009 roku.  Nie oznacza to ?e nie mamy ?adnego do?wiadczenia w produkcji mebli. Nabywamy je ju? od 12 lat. Wcze?niej dzia?ali?my pod inn? nazw? jako podwykonawcy w województwie mazowieckim . Naszymi klientami w szczególno?ci by?y studia kuchenne i projektowe.

Jako firma z nierozpoznawaln? nazw? chc?c pozyska? klienta i zbudowa? swoj? mark? staramy si? ?eby nasze wyroby by?y wysokiej jako?ci i nie przera?a?y cen? .

W naszej ofercie znajd? Pa?stwo wszystkie typy wyrobów meblarskich . Wykonujemy je z materia?ów i oku? cenionych firm.

?Dzia?amy na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego.